.

Proje Detayı

Yapılan İş : Malzeme deneyleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuvarında yapılmıştır. Yapıya ait performans hesapları çıkarılarak depreme karşı güvenliği raporlanmıştır.

Kat Adedi: 4