Statik Proje Hizmetlerimiz

 • Endüstriyel çelik yapıların dayanım esaslı tasarımı.
 • Endüstriyel betonarme yapıların tasarımı.
 • Yüksek katlı betonarme ve çelik yapıların tasarımı.
 • Bina türü yapıların tasarımı.
 • Prefabrik yapıların tasarımı.
 • Cami tipi kubbeli yapıların  tasarımı.

Yapı Performans Analizleri

 • Endüstriyel çelik ve betonarme yapıların deprem performans analizleri.
 • Prefabrik yapıların deprem performans analizleri.
 • Yüksek binaların şekil değiştirmeye dayalı analiz yöntemi ile deprem performanslarının elde edilmesi.
 • Bina türü yapıların deprem performanslarının elde edilmesi,.
 • Su kulesi deprem performanslarının elde edilmesi.
 • Cami tipi kubbeli yapıların performanslarının elde edilmesi.

Kullanılan Analiz Yöntemi;
-Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz.
-(11 adet deprem kaydı takımı kullanılır.)
Doğrusal Olmayan Davranış Modeli;
– Lifli (fiber) Model.

Güçlendirme Projeleri

 • Endüstriyel yapıların güçlendirme projelerinin hazırlanması,
 • Yüksek binalar için güçlendirme projelerinin hazırlanması,
 • Su kulesi gibi kule tipi yapıların güçlendirme projelerinin hazırlanması,
 • Okul hastane gibi yapıların güçlendirme projelerinin hazırlanması,
 • Cami tipi kubbeli yapıların güçlendirme projelerinin hazırlanması.

Yapı Risk Analizi

 • 6306 sayılı kanun kapsamında yapıların risk analizini  yaparak, riskli çıkan binalara ait güçlendirme projelerinin hazırlanması.

Bunlara ek olarak;

 • İstinat duvarı,kazık,kuyu temel vb. dayanma yapılarının tasarımı,
 • Kazık temelli binaların yapı-kazık etkileşimli çözümlenmesi,
 • Yer altı yapılarının tasarımı,
 • Depo ve silo tipi yapıların çelik veya betonarme olarak tasarımı,
 • Endüstriyel saha betonlarının tasarımı.